XO Logo ISS Isometric (Solar Cells Removed)

Izboljšajte izkušnje vaših strank!

* obvezen podatek

Prosimo izberite vse načine, preko katerih bi želeli, da vas kontaktiramo:

Vse shranjene podatke o vas boste lahko odstranili s pomočjo povezave v kontaktni e-pošti, lahko pa nam tudi pošljete s prošnjo za odstranjevanje podatkov.

Za distribucijo marketinškega gradiva uporabljamo platformo Mailchimp. Z izpolnitvijo formularja se strinjate s pogoji uporabe ter s prenosom in obdelavo podanih informacij pri Mailchimp-u.Več o pogojih zasebnosti Mailchimp-a

When
excellence
is necessary

Ko imajo napake previsoko ceno, ne sprejmete nič manj kot odličnost. To je še posebej pomembno, kadar želite svojim strankam zagotoviti izkušnjo, ki dosega najvišje standarde v prav vsakem trenutku.

Naša misija je, da stranke začutijo, da popolnoma razumemo njih in njihove težave.

Zadovoljstvo
ni več dovolj

Stranke so s svojo izkušnjo zadovoljne, ko doseže njihova pričakovanja. V modernem, ultra-kompetitivnem poslovnem okolju podjetja za zadovoljstvo tekmujejo z več vrednosti za nižjo ceno. Takšno ravnanje pa leto za letom viša pričakovanja strank in vodi v nezadovoljstvo, nizek dobiček in neizbežen neuspeh.

Kaj lahko naredimo?

Marandova
nova formula

Do sedaj so poslovne odločitve usmerjali operativni podatki (O-podatki) – številke, kot so stroški, računovodstvo in prodaja. Ti nam povedo, kaj se je zgodilo. Da pa bi razumeli »zakaj«, moramo razumeti misli in čustva ljudi, ki so v zgodbo vpleteni. To pa razkrijejo izkustveni podatki (X-podatki).

Ko združimo O in X-podatke, dobimo orodje, s katerim lahko podjetje vsako poslovno odločitev sprejme celostno – na oprijemljivih in izkustvenih podatkih. To omogočajo naši izdelki.

Pripadnost zaposlenih | Zadovoljstvo strank | Dojemanje blagovne znamke | Uporabniška izkušnja | Zadovoljstvo z izdelkom

Prihodki | Stroški | Kapaciteta Proizvodnje | Enote izdelka na zalogi (SKU) | Število zaposlenih

test

Marand

Telekomunikacije

Zaradi liberalizacije trga, tekmecev in izzivov 5G omrežja, so profitne marže pod velikim pritiskom, osip naročnikov pa stalnica. Telekomunikacijska podjetja morajo na izzive odgovoriti z učinkovitostjo poslovanja in izboljšanjem izkušnje končnih uporabnikov. In tukaj v zgodbo vstopi Marand.

 • Že več kot dve desetletji se ukvarjamo z informatizacijo poslovanja in gradnjo velikih informacijskih sistemov za telekomunikacijske ponudnike (Business Support System – BSS);
 • Metode umetne inteligence in strojnega učenja uporabljamo za izboljšanje učinkovitosti poslovanja in za povečevanje zadovoljstva končnih uporabnikov;
 • Nudimo celovito rešitev za obračunavanje telekomunikacijskih storitev, od zajema dogodka v telekomunikacijskem viru, preko vrednotenja, sestave in izdaje računa, do integracije s saldakontskim sistemom ali podatkovnim skladiščem;

Finance & zavarovalništvo

Stranke bank in zavarovalnic danes želijo in pričakujejo več. Celovita izkušnja strank tako postaja ključni element pri odločitvah za katero banko ali zavarovalnico se stranke odločajo. Da bi presegli poslovni model bank, ki je bil do nedavnega zgolj bančna transakcija ali prodaja zavarovalnih polic, v Marandu nudimo rešitve, ki so gradniki novih digitalnih poslovnih modelov in so ključni za upravljanje boljše uporabniške izkušnje.

Marand, ki ima več kot deset let izkušenj informatizacije poslovanja, nudi rešitve za finančno industrijo in zavarovalništvo, ki so gradniki novih digitalnih poslovnih modelov in so ključni za upravljanje boljše uporabniške izkušnje na naslednjih področjih:

 • Vodenje podatkov o poslovnih partnerjih;
 • Rešitve za upravljanje in izboljšanje uporabniške izkušnje (CX);
 • Zagotavljanje ključnih poslovnih sistemov;
 • Razvoj aplikacij po meri;
 • Vzdrževanje in nadgradnja zalednih sistemov;
 • Platforma za upravljanje podatkov o produktih in prodajnih ponudbah na enem mestu za celoten poslovni sistem in partnerski ekosistem.

Maloprodaja

V maloprodaji je ključno zaupanje potrošnikov. Da bi ga vzpostavili, se opiramo na optimizacijo obstoječih procesov z ustvarjanjem in uporabo globljega razumevanja potreb kupcev za ciljno usmerjene ponudbe in tržne kampanje.

Ljudje pričakujejo, da jih bodo prodajalci poznali – pri tem pa bodo ključno vlogo igrale tehnologije in rešitve, ki nakupovalno izkušnjo popeljejo na novo raven personalizacije. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da lahko le s kupci, ki imajo možnost podati povratne informacije o izdelku, storitvi in nakupni izkušnji, zgradimo trden odnos in povečamo zvestobo.

Marand je že več kot 30 let dolgoročni partner maloprodajnih podjetji na poti digitalne odličnosti in vam pomaga pri gradnji vaših poslovnih modelov z digitalnimi rešitvami za konkurenčno prednost v prihodnosti.

Logistika & transport

Globalni trendi vplivajo na transport in logistiko, hkrati pa nudijo nove priložnosti za rast. Ponudniki bodo izbrani na podlagi dejavnikov kot so usmerjanje, izpolnjevanje pogodb na ravni storitev, prijaznosti do okolja in dodatnih dejavnikov, ki določajo potrebe za premikanje in skladiščenje tovora. Če želi biti podjetje uspešno, mora trendom slediti in v skladu z njimi prilagoditi svoje poslovanje.

V preteklosti so imeli številni logistični in transportni postopki obilo ročnih korakov, kar je predstavljalo veliko tveganje za napačen vnos podatkov.

V Marandu vam bomo z naprednim strojnim učenjem, AI in avtomatizacijo procesov pomagali odpraviti odvečne ročne procese za hitrejše in boljše rezultate vaših logističnih storitev.

Energetika & Komunala

Nemotena oskrba gospodinjstev in gospodarstva z električno energijo, plinom, sanitarno toplo vodo in toploto s sistemom daljinskega ogrevanja iz mestne toplarne, čisto pitno vodo ter odvozom komunalnih odpadkov, igra v vsakdanjem življenju pomembno vlogo.

V podjetju Marand nudimo informacijske rešitve tako za dobavitelje storitev, kot tudi za sistemske operaterje distribucijskega omrežja (SODO). Naše rešitve omogočajo učinkovito:

 • Vodenje podatkov o poslovnih partnerjih;
 • Povezovanje odjemnih mest z modulom za vodenje prostorskih enot in tehničnimi zbirkami;
 • Podporo daljinskemu odčitavanje števčnih stanj in povezavo s platformami interneta stvari (IoT);
 • Periodično obračunavanje z obračunskim sistemom, ki je v celoti krmiljen s produktnim katalogom in zna obračunavati enkratne ter periodične stroške ter porabo storitev;
 • Napovedovanje porabe ali zgodnje prepoznavanje osipa tveganih poslovnih partnerjev s pomočjo umetne inteligence in podatkovnih ved;

Pomembna je njihova zgodba.

Qualtrics

Odlična uporabniška izkušnja (CX) zahteva, da se naučimo prepoznavati signale, ki jih pošiljajo naše stranke. Pomembne so tako tiste informacije, ki jih povedo na glas, kot tudi tiste manj očitne, ki jih moramo poiskati sami. Te podatke lahko nato učinkovito pretvorimo v dobrine, storitve in izdelke, ki stranki dajo točno tisto, kar potrebuje.

Odličnost namesto povprečja.

Enoten produktni katalog

Enoten produktni katalog (unified product catalog - UPC) omogoča učinkovito upravljanje podatkov o izdelkih in storitvah ter njihovih lastnostih in cenikih na enem mestu. Zagotavlja preglednost produktnega portfelja in skladnost podatkov o izdelkih in storitvah med različnimi deli informacijskega sistema. Uporabniku prijazen vmesnik omogoča hitro gradnjo novih tržnih ponudb in sodelovanje različnih deležnikov pri ustvarjanju novih produktov. UPC skrajšuje čas do trga in odpira pot najboljšim idejam.

Odlični odnosi se začnejo z odlično komunikacijo.

CRM

Razmerje med blagovno znamko in stranko se začne graditi na temelju medsebojnega razumevanja in empatije.

Takšne odnose odlikujejo zveste in aktivne stranke in sledilci. Njihova glavna prednost ni da kupujejo več izdelkov, ampak da lahko postanejo ambasadorji znamke in njeno sporočilo razširijo naprej. To pa lahko dosežemo samo z odlično komunikacijo. Pri oblikovanju Marandovega orodja za upravljanje odnosov s strankami smo imeli en cilj – ustvariti najboljši CRM za telekomunikacijske ponudnike.

Uspeh zahteva natančnost in pravočasnost.

Obračunski sistem

Stranke pričakujejo pravočasno, natančno in varno obračunavanje storitev in izdajo računov. Obseg in zahtevnost obračuna ter prilagojene ponudbe so Ahilova peta modernega podjetja. Marandov sistem vodenja računov ponuja konkretne rešitve za največje izzive, s katerimi se soočajo podjetja. S tem postavi stabilno osnovo, na kateri lahko naše stranke uspešno gradijo in rastejo.

Čar je v nepričakovanem.

Umetna inteligenca

Svet se spreminja s svetlobno hitrostjo. Priložnosti moramo zagrabiti v pravem trenutku, drugače nas prehitijo. Če lahko napovemo, kdaj bodo takšni trenutki prišli in kako se nanje najbolje odzovemo, lahko suvereno krenemo po poti, ki zagotavlja najboljši izid. Marand vam to omogoča z večstopenjskim sistemom, ki temelji na osnovi umetne inteligence in strojnega učenja.

Napoved osipa – Prvi korak je analiza in napoved odhoda strank, kar omogoča naš model za napoved osipa oz. churn.

Predlagalni sistem – Drugi korak, v okviru katerega poiščemo in predlagamo ponudbe, ki v največji meri odgovarjajo potrebam identificiranih strank. To omogoča naš model - recommender.

Naše storitve

Včasih potrebujete nekaj povsem individualnega. Naše storitve po meri poskrbijo, da se uspešno spopadete z vsemi izzivi.

Marand Icon (contact)